Aanslagbiljet burgerlijke Verlichtingen 2018

Wij van de Verlichtingsdienst achten
het hoogste tijd voor het verlichten
in plaats van belasten van de mens.

 

 Dit door middel van het
Onvoorwaardelijk Basisinkomen!

last-02

HET BASISINKOMEN

Een Basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedereen garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het wordt Basisinkomen genoemd, omdat het net genoeg is om van rond te komen. Als je een hoger inkomen wilt, blijf je aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.

Dit klinkt misschien te mooi om waard te zijn. Toch is het haalbaar en dus daadwerkelijk te realiseren. Wil je weten hoe de vork precies in de steel steekt? Lees er hier meer over: basisinkomen2018.nl en basisinkomen.nl

ONAFHANKELIJKHEID

Hoe zou jij je leven inrichten als je niet meer geheel afhankelijk zou zijn van een inkomen? Wanneer je verzekerd bent van je eerste levensbehoeften, ontstaat er ruimte voor het vervullen van hogere levensdoelen, dan werken enkel en alleen om rekeningen te kunnen betalen.

 Het Basisinkomen geeft ons dus de vrijheid om te focussen op dat wat écht belangrijk is: het verwezenlijken van dromen en ambities, het geven van betekenis aan ons werk, ons leven en aan de wereld om ons heen. Tot nu toe is uit alle uitgevoerde basisinkomen-experimenten gebleken dat mensen actiever werden in solidariteitswerk, mantelzorg, innovatie, creativiteit en zelfontplooiing.

vd33-03

 Wat wilde jij later worden als je groot bent?

6%

 heeft deze wens
daadwerkelijk vervuld

37% 

 geeft aan een ‘bullshit-job’
te hebben

14%

 heeft in 2015 last gehad van zowel
een burn-out als een bore-out

TECHNOLOGIE

Als resultaat van eeuwenlange technologische ontwikkelingen blijft de productiviteit stijgen, terwijl het aantal betáálde banen juist gestaag afneemt. Hierdoor wordt het op de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker om onszelf van een inkomen te voorzien.

Robots en andere kapitaalgoederen komen voort uit het gezamenlijke werk van onze voorouders. Al eeuwenlang is er hard aan de weg getimmerd om werk uit mensenhanden te nemen. Laten we daar dan ook eens de vruchten van gaan plukken en ons bezighouden met werkzaamheden die robots niet van ons over kunnen nemen zoals (mantel)zorg, kunst, innovatie, ondernemerschap en solidariteitswerk.

robot-013
flyerVD-01

AANSLAGBILJET BURGERLIJKE VERLICHTINGEN 2018

Om dit Aanslagbiljet Burgerlijke Verlichtingen realiteit te laten worden en om ervoor te zorgen dat het Basisinkomen prioriteit wordt op de politieke agenda hebben we zoveel mogelijk handtekeningen nodig. Teken daarom het burgerinitiatief op Basisinkomen2018.nl!

 

Én: spread the word! Geef deze verlichtingsaanslag door of deel op social media. Hoe meer mensen we bereiken hoe beter!

Aanslagbiljet burgerlijke Verlichtingen 2018